Viešieji pirkimai

Atgal
Suvestinės
Skelbimai

Tiekėjai pastabas dėl paskelbto techninių specifikacijų projekto gali pateikti CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, tel. (8 5) 262 4937, el. paštu lina@gpk.lt per 10 kalendorinių dienų nuo techninės specifikacijos paskelbimo CVP IS dienos.

Kontrolinių pieno mėginių ištyrimo paslaugų pirkimo techninė specifikacija paskelbta tinklalapyje: http://www.cvpp.lt. Paskelbimo data: 2015-09-09.

Pastabas galima teikti iki 2015-09-20 11 val.