Statistinė informacija

Atgal
Gyvulių produktyvumo kontrolė yra svarbus įrankis pieno ūkyje, siekiant turėti produktyvią, geros genetinės vertės gyvulių bandą. Nuo ūkio pieno kokybinių ir kiekybinių rodiklių priklauso tolimesni bandos bei ūkio finansiniai rezultatai. Nuolat atliekant produktyvumo tyrimus (nustatant pieno kiekį, tiriant pieno sudėtį ir kokybę, sekant pirminius veislininkystės rodiklius) bandos savininkas iš gautų duomenų gali operatyviai priimti sprendimus, susijusius su tam tikrų karvių ar net visos bandos produktyvumu, sveikatingumu ir ilgaamžiškumu. Be to, turint detalią informaciją apie kiekvieną karvę, galima užkirsti kelią daugelio ligų plitimui, vykdyti prevenciją slapto mastito, medžiagų apykaitos ar reprodukcijos atžvilgiu. Vadovaujantis pieno kiekybiniais bei kokybiniais rodikliais ūkininkui nesunku laiku subalansuoti gyvulių šėrimą, sudarant atitinkamus racionus, juos papildant naujais pašarais ar jų priedais.
 
2018 m. spalio 1 d. prasidėjo nauji – 2018-2019 kontrolės metai. Tendencingas kontroliuojamų karvių produktyvumo didėjimas rodo, jog kontroliuojamų bandų savininkai nemažą dėmesį skiria nuosekliam veislininkystės darbui. Ūkininkai nuolat domisi naujovėmis žemės ūkyje, diegia vis naujesnes technologijas. Todėl karvių produktyvumo didėjimas nuo 2010 produktyvumo kontrolės metų yra akivaizdus – vienos karvės metinis produktyvumas vidutiniškai padidėjo 1409 kg.
 
1 grafikas. Kontroliuojamų karvių produktyvumo kitimas 2010-2018 m. spalio 1 d.
 
 
 

Verta pažymėti, kad paskutiniais metais ženkliai sumažėjo bendras šalyje esančių pieninių karvių skaičius. Dėl nestabilių pieno supirkimo kainų, pieninių karvių bandas laikantys ūkininkai neretai atsisako pienininkystės verslo, pereidami prie augalininkystės, mėsinės galvijininkystės verslų. Pienininkystės verslo atsisakymas palietė ir kontroliuojamų karvių skaičiaus pokytį, kuris nuolat kinta. Nuo šių metų sausio 1 d. iki liepos 1 d. kontroliuojamų karvių padaugėjo 306 karvėmis.

2 grafikas. Kontroliuojamų karvių skaičiaus kitimas 2018 m. sausio 1 d. - 2019 m. liepos 1 d.

Analizuojant bendro šalyje kontroliuojamų karvių skaičiaus kitimą nuo metų pradžios (3 grafikas), matome, jog 2019 metais bendras šalyje esantis karvių skaičius sumažėjo 523 vnt., o kontroliuojamų karvių padaugėjo 306 vnt. 

3 grafikas. Bendro šalyje esančių karvių ir kontroliuojamų karvių skaičiaus pokytis 2019 m. sausio 1 d. - 2019 m. liepos 1 d.

4 grafikas. Kontroliuojamų karvių dalies pokytis 2018 m. sausio 1 d. - 2019 m. liepos 1 d. (proc.)

Dažniausiai gyvulių produktyvumo kontrolė vykdoma A metodu (5 grafikas). Tai rodo, kad gyvulių laikytojai supranta šio metodo naudą ir patikimumą bei pasitiki Bendrovės darbuotojų teikiamos paslaugos kokybiškumu. Didžiausia A metodu kontroliuojamų karvių dalis dalis yra GPK Žemaitijos, GPK Mažosios Lietuvos ir GPK Rytų Lietuvos skyriuose - kiekviename skyriuje virš 80 proc. nuo visų skyriuje kontroliuojamų karvių.

5 grafikas. A metodu kontroliuojamų karvių dalis GPK skyriuose 2019 m. liepos 1 d. (proc.)

B metodu kontroliuojamų karvių dalis yra didesnė tuose GPK skyriuose, kuriuose iš kontroliuojamų ūkių didesnę dalį sudaro juridiniai asmenys - žemės ūkio bendrovės (6 grafikas). Didžiausia B metodu kontroliuojamų karvių dalis yra GPK Šiaurės Lietuvos, Sūduvos bei Vidurio Lietuvos skyriuose. 

6 grafikas. B metodu kontroliuojamų karvių dalis GPK skyriuose 2019 m. liepos 1 d. (proc.)

C metodas dominuoja GPK Sūduvos bei Dzūkijos skyriuose (7 grafikas), kadangi šiuose skyriuose dalis žemės ūkio bendrovių gyvulių produktyvumo kontrolę vykdo C metodu. 

7 grafikas. C metodu kontroliuojamų karvių dalis GPK skyriuose 2019 m. liepos 1 d. (proc.)

Didelė finansinė pagalba šalies ūkininkams yra ES teikiamos lėšos. Naudodamiesi parama mūsų šalies stambesni (70 ir daugiau karvių) ūkiai neretai melžimo aikšteles keičia melžimo robotais. Tokį ūkininkų apsisprendimą sąlygoja ne tik darbo efektyvumo siekis, bet ir darbuotojų stoka kaime (8, 9 grafikai).

8 grafikas. Kontroliuojamų karvių skaičius robotizotose ūkiuose 2019 m. liepos 1 d.

9 grafikas. Kontroliuojamų ūkių, kuriuose karvės melžiamos melžimo robotais, skaičius 2019 m. liepos 1 d.

 

Gyvulių produktyvumo kontrolė vykdoma ne tik pieninių karvių bandose, bet ir melžiamų ėriavedžių bei ožkavedžių bandose. Šiuo metu iš visų šalyje auginamų ožkavedžių kontroliuojamos yra 38, o iš esamų ėriavedžių - 19. Šių gyvūnų laikytojai vis dar atsargiai žiūri į produktyvumo kontrolės poreikį. Tačiau ūkiai, kurie augina ėriavedes mėsai ir vilnai, produktyvumo kontrolės paslauga naudojasi aktyviau.

9 grafikas. Kontroliuojamų ėriavedžių, auginamų mėsai, vilnai skaičiaus kitimas 2018 m. sausio 1 d. - 2019 m. liepos 1 d.

Siekiant užtikrinti operatyvų kontrolinių melžimų metu fiksuotų duomenų patekimą į vieningą duomenų bazę, jų apibendrinimą, sisteminimą ir laiku pateikimą vartotojams, Bendrovės specialistai apmokina ūkininkus kaip iš ūkyje įdiegtos bandos valdymo programos teisingai perkelti reikalingus duomenis į VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) gyvulių veislininkystės informacinę sistemą (GYVIS). Pagal reikalingumą parengiamos individualios duomenų perkėlimo  atmintinės.

Siekiant užtikrinti dar efektyvesnį gyvulių produktyvumo kontrolės duomenų panaudojimą, Bendrovė  nemokamai  teikia konsultacijas kontroliuojamų bandų savininkams produktyvumo didinimo, pieno kokybės gerinimo, gyvulių sveikatingumo ir kitais su pieno ūkio tvarkymu susijusiais klausimais. 

 Pageidaujančius pradėti vykdyti gyvulių produktyvumo kontrolę ar turinčius klausimų, susijusių su šia veikla, maloniai prašome kreiptis į Jūsų teritorijoje dirbantį GPK skyriaus vadovą.

Informacijos šaltinis: www.vic.lt