Statistinė informacija

Atgal
Gyvulių produktyvumo kontrolė yra svarbus įrankis pieno ūkyje, be kurio nebūtų žinomas pieno kokybės bei kiekybės pokytis.
 
Nuo ūkio pieno kokybinių ir kiekybinių rodiklių priklauso tolimesni bandos bei ūkio finansiniai rezultatai. Nuolat atliekant kokybės tyrimus bei nustatant pieno kiekį, bandos savininkas iš gautų duomenų operatyviai gali priimti sprendimus, susijusius su tam tikrų karvių ar net visos bandos sveikatingumu, užkirsti kelią atitinkamų ligų plitimui, užbėgti už akių slapto mastito pasekmėms, atlikti jo prevenciją ar ženkliam produktyvumo mažėjimui. Vadovaujantis pieno kiekybiniais bei kokybiniais rodikliais ūkininkui suteikiama galimybė laiku subalansuoti gyvulių šėrimą, sudarant atitinkamus racionus, į jų sudėtį įtraukiant naujus pašarus ar jų priedus, o reikalui esant pašalinti jų perteklių.
 
2018 m. spalio 1 d. prasidėjo nauji - 2018-2019 kontrolės metai. Tendencingas kontroliuojamų karvių produktyvumo didėjimas rodo, jog kontroliuojamų bandų savininkai eina teisinga linkme, savo bandose vykdydami veislininkystės darbą. Karvės yra sėklinamos su pačios geriausios veislinės vertės bulių sperma, kurių palikuonys pasižymi aukštu produktyvumu. Ūkininkai darosi vis žingeidesni, domisi naujausių technologijų tobulėjimu ir jų įdiegimu ūkyje, tam kad palengvinti kasdienius darbus. Tad to pasekoje ir karvių produktyvumo didėjimo tendencija nuo 2010 produktyvumo kontrolės metų yra akivaizdi – produktyvumas iš vienos karvės vidutiniškai padidėjo 1409 kg.

 

Kontroliuojamų karvių produktyvumo kitimas 2010-2018 m. spalio 1 d.

Paskutiniais metais labai ženkliai sumažėjo bendras šalyje esančių pieninių karvių skaičius. Dėl mažų pieno supirkimo kainų, pieninių karvių bandas laikantys ūkininkai nusprendė atsisakyti pienininkystės verslo pereinant prie mažiau darbo reikalaujančios ir didesnes pajamas duodančios augalininkystės ar mėsinės galvijininkystės srities. Pienininkystės ūkių atsisakymas palietė ir kontroliuojamų karvių skaičiaus pokytį. Gan stabiliai nuo metų pradžios didėjęs kontroliuojamų karvių skaičius nuo liepos mėnesio kas mėnesį pradėjo mažėti. Tad nuo metų pradžios kontroliuojamų karvių sumažėjo 1661 karve.

Kontroliuojamų karvių skaičius 2017 – 2018 m.

Analizuojant bendro šalyje esančio ir kontroliuojamų karvių skaičiaus kitimą nuo metų pradžios, žemiau esančiame grafike matome, jog bendras šalyje esančių karvių skaičius sumažėjo net 11665 vnt. Tuo tarpu kontroliuoajamų karvių, atitinkamai 1661 vnt. Skaičiai nedžiugina ir žinoma skaudžiausia yra tai, kad nyksta stambūs -virš 100 karvių auginantys ūkiai
 

Bendro šalyje esančių karvių ir kontroliuojamų karviu skaičiaus pokytis nuo

2018 metų pradžios

Kontroliuojamų karvių procento kitimas 2017-2018 m.

Jautriausioje 1-10 karvių karvių grupėje nuo metų pradžios iš viso sumažėjo 8624 karvėmis. Karvių sumažėjimą šioje grupėje daugiausia lėmė ūkio naikinimas dėl laikytojų senyvo amžiaus.

 

Kontroliuojamų karvių ir bandų skaičius pagal kontrolės metodus 

GPK skyriuose 2018-11-01

Didelė finansinė pagalba šalies ūkininkams yra ES teikiamos lėšos.  Pasinaudoję parama, mūsų šalies stambieji ūkiai vis dažniau nusprendžia melžimo aikšteles iškeisti į melžimo robotus. Įsidiegti melžimo robotą priverčia ne tik darbo paspartinimo ar palengvinimo mintis, tačiau daugelio rajonų ūkininkai priversti tai daryti, dėl  ūkio darbuotojų stokos.

 

Kontroliuojamų karvių skaičius robotizuotuose ūkiuose 2018-11-01

Kontroliuojamų robotizuotų ūkių skaičius 2018-11-01

Siekiant sutrumpinti darbą kontrolinio melžimo metu, moderniuose ūkiuose, kuriuose yra pilnai veikianti bandos valdymo sistema yra galimybė kontrolinių pieno mėginių nežymėti brūkšniniais kodais. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog nusprendus naudotis šia galimybe, ji turi būti suderinta su VĮ „Pieno tyrimai“. 2018 11 01 d. tokią sistemą yra įdiegę penkiolika kontroliuojamų bandų.

 

Kontroliuojamų karvių skaičius ūkiuose, kuriuose kontroliniai pieno mėginiai 

nežymimi brūkšniniais kodais 2018 11 01 d.

Kontroliuojamų bandų skaičius, kuriose kontroliniai pieno mėginiai 

nežymimi brūkšniniais kodais 2018 11 01 d.

Gyvulių produktyvumo kontrolė vykdoma ne tik pieninių karvių bandose, bet ir ėriavedžių bei ožkavedžių bandose. Tačiau Lietuvoje tiek avininkystė, tiek ožkininkystė nėra labai populiari ūkininkų tarpe. Tuo labiau, dar mažiau suprantama ir produktyvumo kontrolės nauda šiose bandose.

 

 Kontroliuojamų ėriavedžių, auginamų mėsai, vilnai skaičius nuo 2018 m. pradžios

2018 - 11-01 gyvulių produktyvumo kontrolę melžiamų ėriavedžių bandose vykdo tik 1 ūkis su 23 ėriavedėmis, kai tuo tarpu iš viso šalyje yra  569 ėriavedės. Kontroliuojamų ožkavedžių turima taip pat nedaug - tik 3 ūkiai, kuriuose yra 89 ožkavedės. Iš viso šalyje yra 5696 ožkavedės.
 
Siekiant užtikrinti dar efektyvesnį gyvulių produktyvumo kontrolės duomenų panaudojimą, Bendrovė nuolat teikia konsultacijas kontroliuojamų bandų savininkams produktyvumo didinimo, pieno kokybės gerinimo, gyvulių sveikatingumo ir kitais su pieno ūkio tvarkymu susijusiais klausimais. 
 
Pageidaujančius pradėti vykdyti gyvulių produktyvumo kontrolę ar turinčius klausimų, susijusių su šia veikla, maloniai prašome kreiptis į Jūsų teritorijoje dirbantį GPK skyriaus vadovą.

Informacijos šaltinis: www.vic.lt