Socialinė atsakomybė

Atgal
VYKDOMOS SOCIALINĖS, APLINKOSAUGOS INICIATYVOS
 
Bendrovė vidaus ir išorės politikoje vadovaujasi socialinės atsakomybės principais: pagarba darbuotojui, ekologinių principų paisymu, pilietiškumo ugdymu. Bendrovė ir jos darbuotojai, būdami socialiai atsakingi, stengiasi tai perduoti ir klientams – skatinti jų pilietiškumą bei sąmoningumą.
 
1. Socialinė atsakomybė klientams ir visuomenei
Pagrindinis Bendrovės darbuotojų darbo principas – dėmesys klientui. Darbas su klientais pagrįstas profesionalumu, kliento poreikių supratimu, tinkamu pasiūlymų bei operatyvių konsultacijų teikimo principais. Bendrovės atliekamas darbas yra geriausia priemonė pieno kokybės gerinimui ir veislinių bandų augimui šalyje. Pažangiausi pienininkystės ūkiai vykdo gyvulių produktyvumo kontrolę, jų savininkai neabejoja investicijų į kokybišką produkciją grąža. Šie žmonės formuoja Lietuvos kaimo įvaizdį, nuolat mokosi ir tobulėja. Bendrovės asistentai, dirbdami su tokių ūkių savininkais, turi ne tik nuolat kelti savo kvalifikaciją, bet ir gerąją praktiką skleisti visuomenėje, būti patarėjais, konsultantais ir, jei reikia, psichologais.
 
2. Socialinė atsakomybė darbuotojams
Bendrovė laikosi darbų saugos reikalavimų, aprūpina darbo drabužiais, kanceliarijos ir higienos priemonėmis. Darbuotojams periodiškai tikrinama sveikata, jie draudžiami draudimu nuo nelaimingų atsitikimų, aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Bendrovė vertina ilgamečių darbuotojų profesionalumą, lojalumą ir atsidavimą. 
 
3. Atsakomybė aplinkosaugai
2010 m. ICAR generalinėje asamblėjoje Lietuvai oficialiai buvo suteiktas veislinės pieninės galvijininkystės sistemos tarptautinis pripažinimas ir ICAR identifikavimo numeris (sertifikatas). 2012 m. ir 2015 m. suteiktas ICAR kokybės sertifikatas. Bendrovė, vykdydama savo misiją, vadovaujasi ICAR rekomendacijomis, kurių vienas iš pagrindinių tikslų – gyvulių sveikatingumo užtikrinimas ir ligų prevencija ankstyvoje stadijoje. Produktyvumo kontrolė leidžia maksimaliai sumažinti kenksmingų medžiagų kiekį piene, nes kiekvienos karvės pieno mėginių tyrimas suteikia galimybę laiku atskirti sergančius galvijus nuo bandos, taip pat ligas pradėti gydyti ankstyvoje stadijoje.
Laboratorija dirba pagal gerąją profesinę patirtį, visi matavimai atliekami pagal tarptautiniu mastu pripažintus metodus ir tarptautinio standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus.
Mėginių paėmimui naudojami vienkartiniai indeliai, kurių apskaita griežtai kontroliuojama ir jie visi grąžinami į UAB ,,Pieno tyrimai“.
Bendrovės automobiliuose sumontuota mažiausiai aplinką teršianti dujinė įranga.
Pastaraisiais metais Bendrovėje ženkliai sumažintas spausdinamų dokumentų kiekis, daugelis raštų skenuojami ir siunčiami elektroniniu paštu.
Vykdant viešuosius pirkimus, esant galimybei, perkamoms prekės yra taikomi aplinkosauginiai („žalieji“) reikalavimai.