2016 m. archyvas

Atgal

Gyvulininkystės specialistams – nemokami kvalifikacijos kėlimo kursai

2016 11 29

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, siekdama kelti žemės ūkyje dirbančių gyvulininkystės specialistų kvalifikaciją, š. m. spalio–gruodžio mėnesiais, Aleksandro Stulginskio universitete, Gyvulininkystės selekcijos, veislinės vertės nustatymo ir sklaidos centre. (Universiteto g. 10A, Akademija, Kaunas), rengė nemokamus kvalifikacijos kėlimo kursus Gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugas teikiantiems asmenims.

Mokymų metu darbuotojai turėjo galimybę įsigilinti į gyvulių produktyvumo kontrolę bei veislininkystę reglamentuojančius teisės aktus, gyvulių produktyvumo kontrolės sistemos ypatumus. Su kursų dalyviais buvo kalbama apie pieno sudėtį bei kokybę įtakojančius veiksnius, darbą su duomenų bazėmis (GVIS, PT, UGRIS), apie ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus. Kursų dalyviai supažindinti su teisinga karvių melžimo technologija, bei pieno kiekio matavimo priemonių priežiūra, su melžimo technologijų naujovėmis. Pristatyti statistiniai rodikliai apie esamą kontroliuojamų gyvulių skaičių šalyje, bei pastarųjų pokytį metų bėgyje.

Visiems kursų klausytojams buvo išduoti pažymėjimai.