2018 m. archyvas

Atgal

Vyko tarptautinė ICAR konferencija

2019 07 09

Tarptautinis gyvulių produktyvumo kontrolės komitetas (ICAR) kasmet organizuoja tarptautines konferencijas, kurių metu pristatoma naujausi ICAR standartai, kryptys ir tendencijos, naujausi technologiniai sprendimai gyvulių veisimo, identifikavimo, duomenų kaupimo, genetikos, sveikatingumo ir gerovės, gyvulių produktyvumo kontrolės, pieno tyrimų, veislinės vertės nustatymo, ūkių efektyvaus ekonominio valdymo, dirbtinio sėklinimo ir kt. kryptyse. ICAR standartai (gairės) įteisinami praktikoje visame pasaulyje ir sudaro visų pagrindinių gyvūnų registravimo ir vertinimo programų išsivysčiusiose šalyse pagrindą.
 
Ši konferencija − labai svarbus renginys visiems žemės ūkio ir gyvulininkystės specialistams. Konferencijoje dalyvauja mokslininkai, gamybininkai, o įgytos teorinės žinios taikomos praktikoje, todėl suinteresuotumas tokiais renginiais nuolat didėja.

Lietuva jau eilė metų yra šios organizacijos narė ir yra pripažinta pilnaverte organizacijos dalyve, kuriai suteiktas ICAR spaudas, leidžiantis vykdyti pilnavertę veislinės medžiagos migraciją tarptautiniu mastu, o 2012 m. suteiktas ICAR kokybės sertifikatas.

Daugiau kaip 60 pranešėjų iš 32 šalių ICAR konferencijoje pristatė pranešimus teminėse-atvirose sesijose bei elektroninio formato pranešimuose apie savo šalyse naudojamas technologijas, informacines sistemas, duomenų kaupimą, bei dalinimąsi, produktyvumo kontrolės rezultatus. Konferencijos dalyviai techninio turo metu lankėsi ūkiuose.

Konferencijos metu gauta informacija bus naudinga atliekant tiesioginį darbą pieninių galvijų veislininkystės, genetinio vertinimo, produktyvumo tyrimų vykdymo, apskaitos srityse, technologinių naujovių įsisavinime bei konsultuojant Lietuvos ūkininkus. Bendravimas, tolesnis ryšių palaikymas su kitų šalių specialistais ateityje gali duoti daug naudos plėtojant gyvulių produktyvumo tyrimus, optimizuojant produktyvumo apskaitą, vykdant veislininkystę, siekiant užtikrinti gyvulininkystės ūkių konkurencingumą ir viso Lietuvos žemės ūkio pažangą.