2019 m.

Mokymai Anykščiuose ,,Pieno kokybinių ir kiekybinių rodiklių gerinimas taikant gyvulių produktyvumo kontrolę"

2019 04 17

Renginio organizatorius: VšĮ „„Mokslinės paslaugos"
Vieta (adresas): Anykščių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Žvejų g. 76, 29147 Anykščiai
Data: 2019 m. balandžio mėn. 24, 25, 26 d.
Pradžia: 10.00 val.; pabaiga: 16.30 val.
Lektoriai: prof. dr. Vigilijus Jukna, dr. Edita Meškinytė-Kaušilienė, Audrius Kučinskas, Vilma Prusevičienė
Atsakingas asmuo: Edita Meškinytė-Kaušilienė, +37068100603
 

Užsiėmimų laikas

Temų pavadinimai

1 diena (2019 04 24 d.)

Akad. valandų skaičius

10.00 – 11.30

Situacija šalies pieno ūkiuose

Pienininkystės srities apžvalga.  Veislininkystę reglamentuojantys teisės aktai, kuriais privalo vadovautis pieno ūkio savininkas.

2

11.30 - 11.35

Kavos pertrauka

 

11.35 – 13.05

Pieninių veislių galvijai, jų produktyvumas. Pagrindinių šalyje laikomų veislių produktyvumo palyginimas. Populiacija ir produktyvumas atitinkamame šalies rajone.

2

13.05 – 13.25

Pietų pertrauka

 

13.25 – 14.55

Veiksniai įtakojantys pieno kokybę

Veiksniai, lemiantys karvės produktyvumą

2

14.55 – 15.00

Kavos pertrauka

 

15.00 – 16.30

Produktyvumo kontrolės įtaka ir nauda pieno ūkiui. Melžimo specifika.

2

 

2 diena (2019 04 25 d.)

 

10.00 – 11.30

Mastitai -  prevencija, gydymas, profilaktika

2

11.30 - 11.35

Kavos pertrauka

 

11.35 – 13.05

Šėrimo įtaka pieno kiekiui ir kokybei

Riebalų baltymų santykio įtaka

2

13.05 – 13.25

Pietų pertrauka

 

13.25 – 14.55

Aplinkos įtaka produktyvumui

2

14.55 – 15.00

Kavos pertrauka

 

15.00 – 16.30

Teisinga karvių tešmens priežiūra

2

 

3 diena (2019 04 26 d.)

 

10.00 – 11.30

Melžimo specifika; melžimo įrangos priežiūra

2

11.30 - 11.35

Kavos pertauka

 

11.35 – 13.05

Pieno sudėties ir kokybės nustatymas Pieno tyrimuose

2

13.05 – 13.25

Pietų pertrauka

 

13.25 – 14.55

Pieno sudėties ir kokybės nustatymas Pieno tyrimuose.

2

14.55 – 15.00

Kavos pertrauka

 

15.00 – 16.30

Duomenys, kuriuos galite turėti pieno ūkio savininkas, vykdantis gyvulių produktyvumo kontrolę (ŽŪIKVC, PT ir GPK KBPAS) duomenų bazėse pateikiamų duomenų pristatymas, jų analizė

2

 

Iš viso

24