2018 m. archyvas

Atgal

Numatomi pakeitimai produktyvumo tyrimų vykdyme

2019 04 11

Informuojame, kad vadovaujantis LR žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 3D-115 „Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 3D-313 „Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 3D-934 „Dėl pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“, nuo š. m. liepos 1 d. įsigalios nauja Pieninių gyvulių produktyvumo tyrimų organizavimo taisyklių redakcija, kurioje numatyta, kad produktyvumo tyrimai bus vykdomi šiais metodais:
 
➢ A – produktyvumo tyrimus vykdo ir pirminę veislininkystės apskaitą tvarko licencijuoti produktyvumo tyrimų vykdytojai;
➢ C(3) – produktyvumo tyrimus vykdo ir pirminę veislininkystės apskaitą tvarko pats gyvūnų laikytojas ar jo įgaliotas atstovas bei ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius vykdo licencijuoti produktyvumo vykdytojai;
➢ C(6) – produktyvumo tyrimus vykdo ir pirminę veislininkystės apskaitą tvarko pats gyvūnų laikytojas ar jo įgaliotas atstovas bei ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius vykdo licencijuoti produktyvumo vykdytojai;
➢ B – produktyvumo tyrimus vykdo ir pirminę veislininkystės apskaitą tvarko pats gyvūnų laikytojas ar jo įgaliotas atstovas.
 
Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad Pieninių gyvulių produktyvumo apskaitai bus naudojami šie apskaitos būdai:
➢ E4 – kai kas mėnesį nustatomi visų bandos gyvulių individualūs visų paros melžimų primilžiai ir tyrimams imami lygiomis dalimis nuo kiekvieno paros melžimo pieno sudaryti sudėtiniai pieno mėginiai;
➢ T4 – kai kas mėnesį nustatomi visos bandos gyvulių vieno (alternatyvaus) paros melžimo individualūs primilžiai ir tyrimams imami atitinkami vieno paros melžimo pieno mėginiai;
➢ Z4R – kai kas mėnesį robotais melžiamų karvių produktyvumo apskaitai naudojami atitinkami 6 parų prieš kontrolinį melžimą ir kontrolinio melžimo paros primilžių vidurkiai (7 parų primilžių vidurkiai) bei vieno paros kontrolinio melžimo pieno mėginių tyrimų rezultatai.
 
Atsižvelgiant į numatytus pasikeitimus nuo š. m. liepos 1 d., bendrovės klientams bus pasiūlyta sudaryti naują karvių produktyvumo tyrimų paslaugos teikimo sutartį.