2019 m.

Skelbimas apie viešąjį aukcioną

2019 03 22

UAB „„Gyvulių produktyvumo kontrolė“ skelbia pripažinto nereikalingu ir netinkamu (negalimu) naudoti materialiojo turto pardavimą viešame prekių aukcione.

Aukcione bus parduodamas šis naudotas turtas:

Eil. Nr.

Pavadinimas

Pagaminimo metai

Pradinė pardavimo  kaina (EUR)

1.

Automobilis Škoda Fabia (1.2), CFG 613

2006

600

2.

Automobilis Škoda Fabia (1.2), CES 951

2006

600

Aukcionas vyks 2019 m. balandžio 15 d. 10.00 val. UAB „„Gyvulių produktyvumo kontrolė“ buveinėje adresu: Laisvės pr. 117A, Vilnius LT – 06118.

Minimalus kainos didinimo intervalas – 1 procentas nuo pradinės turto kainos. Aukcionas laikomas neįvykusiu, jei jame neužsiregistravo nė vienas dalyvis.

Neįvykus pirmajam aukcionui dėl automobilių pardavimo, antrasis aukcionas vyks 2019 m. balandžio 23 d. 10.00 val. tuo pačiu adresu. Neparduotų automobilių pradinė kaina pakartotiniame aukcione bus mažinama 5 proc.

Neįvykus antrajam aukcionui dėl automobilių pardavimo, trečiasis aukcionas vyks 2019 m. balandžio 29 d. 10.00 val. tuo pačiu adresu. Neparduotų automobilių pradinė kaina trečiajame aukcione bus mažinama 10 proc.

Atsakingas asmuo – Pieno kiekio matuoklių techninės priežiūros ir kalibravimo laboratorijos vadovas Aleksandr Jakimčik , tel. (8 5) 2609384, 8 615 28292, el. p. aleksandr@gpk.lt

Parduodamą turtą galima apžiūrėti adresu: Laisvės pr. 117A, Vilnius LT – 06118 UAB „„Gyvulių produktyvumo kontrolė“ prieš pirmąjį aukcioną 2019 m. balandžio 10 - 12 dienomis, prieš antrąjį – 2019 m. balandžio 17 – 19 dienomis, prieš trečiąjį – 2019 m. balandžio 24 – 26 dienomis nuo 10.00 val. iki 11.00 val. Būtina apžiūros laiką iš anksto suderinti telefonais: (8 5) 2609384, 8 615 28292.

Aukciono dalyvio bilieto kaina 5,00 EUR. Aukciono žiūrovo bilieto kaina 3,00 EUR.

Aukciono dalyvių ir žiūrovų registracija vyks aukciono dienomis nuo 9.00 val. iki 9.40 val.

Asmuo, norintis užsiregistruoti aukciono dalyviu aukciono rengėjo atsakingam asmeniui pateikia:

  1. tinkamai užpildytą Paraišką dalyvauti aukcione (3 priedas), pridedama;
  2. fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  3. juridinio asmens steigimo dokumentą (įstatų ar nuostatų) aktualios redakcijos kopiją, jei

aukciono dalyvis yra juridinis asmuo;

  1. įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, jei veikia kito asmens vardu;
  2. dokumentą (sąskaitos išrašą ar mokėjimo pavedimo kopiją), patvirtinantį skelbime nurodyto

dalyvio mokesčio sumokėjimą.

Asmuo, norintis užsiregistruoti aukciono žiūrovu aukciono rengėjo atsakingam asmeniui pateikia dokumentą (sąskaitos išrašą ar mokėjimo pavedimo kopiją), patvirtinantį skelbime nurodyto žiūrovo mokesčio sumokėjimą.

Už bilietus ir aukcione įsigytą turtą mokama pavedimu į gavėjo sąskaitą banke (atsiskaitomoji sąskaita LT 317300010002410530, „„Swedbank“, AB banko kodas 73000, gavėjas UAB „„Gyvulių produktyvumo kontrolė“, įmonės kodas 110072967), pažymint „„Už aukciono dalyvio bilietą“, „„Už aukciono žiūrovo bilietą“, „„Už aukcione įsigytą turtą (turto pavadinimas)“.

Aukciono laimėtojas turi sumokėti pasiūlytą turto kainą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo apmokėjimo privalo savo lėšomis išsivežti nupirktą turtą.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.