2019 m.

GPK Šiaurės Lietuvos sk. darbuotojai dalyvavo mokymuose

2019 02 15

2019 m. vasario 15 d. Grinkiškyje, Radviliškio raj. vyko seminaras ūkininkams ir pieninės galvijininkystės srities darbuotojams karvių melžimo klausimais, kurį vedė lektoriai S. Tušas ir A. Šimkienė. Mokymuose dalyvavo GPK Šiaurės Lietuvos skyriaus darbuotojai. S. Tušas išsamiai paaiškino svarbiausias klaidas melžimo metu, A. Šimkienė pasakojo apie karvių fiziologiją ir jos įtaką melžimo procesui. Seminaro metu Radviliškio VMVT atstovė L. Savickienė informavo apie naujausius kiaulių laikymo reikalavimus.

UAB „„Gyvulių produktyvumo kontrolė" darbuotojai nuolat kelia kvalifikaciją ir yra visada pasiruošę gyvulių produktyvumo kontrolės ir racionalaus veisimo pagalba spręsti pieninių gyvulių laikytojams kylančias problemas ir pelningai ūkininkauti.