2018 m. archyvas

Atgal

Svarbūs pokyčiai teisės aktuose nuo 2019 01 01 d.

2018 09 26

2019 m. sausio 1 d. įsigalios nauja Pieninių gyvulių produktyvumo tyrimų taisyklių redakcija, nulemsianti pokyčius gyvulių produktyvumo kontrolę vykdantiems pieno ūkių savininkams.

Pagrindiniai pokyčiai:
  • taisyklėse nebevartojamas terminas „„kontrolė" - jį pakeičia terminas „„tyrimai";
  • keičiasi tyrimų metodų ir pieno apskaitos žymėjimo simboliai;
  • įteisinami nauji pieno apskaitos būdai;
  • įteisinamas naujas tyrimų metodas robotais melžiamų karvių ūkiams.

 

Iki šiol naudoti
kontrolės metodai ir pieno apskaitos būdai

AT

A4

BT

B4

CT

 

 

Nuo 2019 01 01 d. įsigaliosiantys
tyrimų metodai ir pieno apskaitos būdai

AT4

AE4

BT4

BE4

C3T4, C3E4

C6T4, C6E4

Z4R
(naudojamas robotais melžiamų karvių ūkiuose)


A metodas – produktyvumo tyrimus organizuoja veisimo organizacijos arba produktyvumo tyrimų vykdytojai, kuriems pirminius veislininkystės duomenis teikia gyvulių laikytojas, o kontrolinius pieno mėginius ima ir pirminę veislininkystės apskaitą tvarko tyrimų asistentai;

B metodas – produktyvumo tyrimus vykdo ir pirminę veislininkystės apskaitą tvarko pats gyvulių laikytojas;

C metodas – produktyvumo tyrimus vykdo ir pirminę veislininkystės apskaitą tvarko gyvulių laikytojas arba produktyvumo tyrimų vykdytojas tokia tvarka:
  • C3 – kontrolinius pieno mėginius kiekvieną laktacijos mėnesį ima ir pirminę veislininkystės apskaitą tvarko gyvulių laikytojas. Ne rečiau kaip kartą per 3 mėn. bandos kontroliniame melžime dalyvauja ir visos bandos kontrolinius pieno mėginius paima tyrimų asistentas;
  • C6 – kontrolinius pieno mėginius kiekvieną laktacijos mėnesį ima ir pirminę veislininkystės apskaitą tvarko gyvulių laikytojas. Ne rečiau kaip kartą per 6 mėn. kontroliniame melžime dalyvauja ir visos bandos kontrolinius pieno mėginius paima tyrimų asistentas;
  • tiriamųjų ėriavedžių ir ožkavedžių pirminę veislininkystės apskaitą tvarko ir kontrolinius pieno mėginius tiriamosios bandos laikytojas ima kiekvieną laktacijos mėnesį, o tyrimų asistentas – 2 kartus per laktaciją.

„„E4“ apskaitos būdas – kartą per mėnesį (intervalas tarp kontrolinių melžimų turi būti 4 sav.) tiriamas visos bandos per parą atliekamų visų kontrolinių melžimų pienas;

„„T4“ apskaitos būdas – kartą per mėnesį (intervalas tarp kontrolinių melžimų turi būti 4 sav.) tiriamas visos bandos vieną kartą per parą atliekamas kontrolinis melžimas (kontroliniai melžimai turi būti atliekami skirtingu paros laiku, nei buvo atliktas paskutinis kontrolinis melžimas);

„„Z4R“ apskaitos būdas – kartą per mėnesį (intervalas tarp kontrolinių melžimų turi būti 4 sav.) tiriamas robotais melžiamų karvių paros visų kontrolinių melžimų pienas (išskyrus primilžius, gautus mažesniu nei 4 val. intervalu tarp melžimų), o produktyvumo apskaitai naudojamas atitinkamas 4 parų prieš kontrolinį melžimą ir kontrolinio melžimo paros primilžių vidurkis bei vieno paros kontrolinio melžimo pieno mėginių tyrimų rezultatai (kontroliniai melžimai turi būti pradedami skirtingu paros  laiku, nei buvo atliktas paskutinis kontrolinis melžimas).