2018 m.

Dėl Pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo taisyklių pakeitimo

2018 08 21

Atsižvelgiant į 2018 m. gegužės 17 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymą Nr. 3D-313 „„Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 3D-934 „„Dėl pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalios nauja Pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo taisyklių redakcija.
 
Esminis pokytis naujose taisyklėse – nauji produktyvumo tyrimo metodai.

Naujoje Pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo taisyklių redakcijoje nebenumatyta, jog kontrolės asistentų atostogų mėnuo – liepa. Tad atostogų mėnuo galės būti derinamas su kontroliuojamų bandų savininkais.

Taip pat, terminas „„produktyvumo kontrolė“ yra keičiamas į terminą „„produktyvumo tyrimai“.
 
Atkreipiame dėmesį, kad esminiai pakeitimai naujoje taisyklių redakcijoje išdėstyti šiuose punktuose: 3.5; 3.11; 3.12; 4.1; 4.2; 7.2; 7.3.1; 7.3.2; 8.1; 8.2; 8.3; 10.; 10.5; 15.3.
 
Su naujomis Pieninių gyvulių produktyvumo tyrimų organizavimo taisyklėmis galite susipažinti čia: