Melžimo įrangos tikrinimas

Atgal
Laboratorija NEMOKAMAI atlieka:
  • pirminį melžimo įrangos tikrinimą – sumontuotos ir paruoštos naudoti, bet dar nenaudotos melžimo įrangos tikrinimas;
  • kontrolinį melžimo įrangos tikrinimą – naudojamos melžimo įrangos tikrinimas kontrolės tikslu;
  • pakartotinį melžimo įrangos tikrinimą – pataisytos ar perkeltos į kitą vietą ar ūkį ir paruoštos naudoti melžimo įrangos tikrinimas.
Informacija teikiama tel. nr. 8 614 16474, 8 615 28292 arba el. paštu laboratorija@gpk.lt.

Tikrinimo objektų parinkimas
1 atvejis. Tikrinimas atliekamas pagal VĮ „„Pieno tyrimai“ duomenis. Atrenkami pienininkystės ūkiai, kuriuose gaminamo pieno somatinių ląstelių skaičiaus vidurkis per paskutinius tris mėnesius buvo didesnis negu 200 tūkst./cm3.

2 atvejis. Tikrinimas atliekamas gavus pienininkystės ūkio savininko prašymą.
Tikrinimų planas

Kiekvienais veiklos vykdymo metais (2018-2020) UAB „„Gyvulių produktyvumo kontrolė“ privalo patikrinti ne mažiau kaip 0,25 proc. visų Lietuvos Respublikos pienininkystės ūkių.

Melžimo vietų grupės, vnt. Pienininkystės ūkiai, vnt. Iš viso, vnt.
2018 m. 2019 m. 2020 m.
iki 12 73 73 74 220
12-24 30 30 30 90
24-40 10 10 10 30
40 ir daugiau 5 5 4 14
Viso: 118 118 118 354

 

 

 

 

Tikrinamos melžimo įrangos techninės charakteristikos
1. Vakuumo lygis;
2. vakuumetro tikslumas;
3. pulsų skaičius;
4. efektyvusis rezervas;
5. melžimo sistemos pratekėjimas;
6. vakuumo sistemos pratekėjimas;
7. pieno linijos projektavimo tinkamumas (skersmuo, polinkio kampas ir kt.);
8. melžiklių ir lanksčiųjų žarnų būklė;
9. oro pratekėjimas kolektoriuje;
10. švarumas;
11. kitos.

Pastaba. Užsakovui tikrinimo protokole pateikiama apie 80 įvairių melžimo įrangos techninių charakteristikų matavimo rezultatai.
Tikrinimo priemonės

„„VPR 100“ ir oro srauto matuoklis

Papildomos melžimo įrangos tikrinimo priemonės

Papildomos melžimo įrangos tikrinimo priemonės: lazerinis atstumų matuoklis, slankmatis, lygio matuoklis, garso lygio matuoklis, liuksmetras, barometras, temperatūros ir drėgnio matuoklis, termometras, oro srauto matuoklis, slankmatis.