Gyvulių registravimas ir ženklinimas

  • Titulinis
  • Gyvulių registravimas ir ženklinimas
Atgal
Visoje Lietuvoje kontroliuojamų ir nekontroliuojamų bandų savininkams teikiame ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo paslaugas.

Atkreipiame dėmesį, kad bandos laikytojas privalo suženklinti galvijų prieauglį vienu dviejų dalių įsagu su gyvūno individualiu numeriu į abi ausis, registruoti įvykį centrinėje duomenų bazėje (CDB) ir (arba) užpildyti vieną GŽ-2 ar GŽ-2a formą, kurios pirmąjį egzempliorių pateikti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) teritoriniam skyriui ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykio, t. y. prieauglio atvedimo, o avių ir ožkų prieauglį - paženklinti per 6 mėnesius nuo atvedimo, tačiau avių laikytojai, siekiantys valstybės paramos, privalo paženklinti savo laikomas avis per 30 kalendorinių dienų nuo atvedimo.

Tuo atveju, kai gyvulių prieauglio ženklinimą bandoje atlieka UAB „„Gyvulių produktyvumo kontrolė“ darbuotojas, šios bandos sąvininkas turi nedelsiant informuoti minėtą darbuotoją apie prieauglio atsivedimą, tam, kad prieauglis būtų laiku suženklintas ir užregistruotas.
 

Paslaugos pavadinimas

Kaina už vieno ūkinio gyvūno suženklinimą be ausų įsagų vertės (be PVM), EUR

Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas kontroliuojamose bandose 4,00
Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas nekontroliuojamose bandose 5,10