Gyvulių produktyvumo kontrolė pieno ūkyje

 • Titulinis
 • Gyvulių produktyvumo kontrolė pieno ūkyje
Atgal
Gyvulių produktyvumo kontrolė – perspektyvaus pieno ūkio pagrindas, jos dėka kaupiama informacija apie gyvulius, kurie dalyvauja veislininkystės procese, keliami pieno ūkio veiklos rezultatai, vertinami svarbiausi veiksniai, turintys įtakos ūkio pelningumui, gerinama bandos struktūra.

UAB „„Gyvulių produktyvumo kontrolė“ yra vienintelė valstybės įgaliota institucija, teikianti pieninių galvijų produktyvumo kontrolės paslaugas.

Gyvulių produktyvumo kontrolės suteikiamos galimybės:
 • gauti išsamią informaciją apie kiekvieną bandos gyvulį;
 • žinoti ir gerinti individualius pieno kokybės rodiklius;
 • greičiau ir paprasčiau atskirti sergančias karves ir parduoti pieną aukštesne kaina;
 • nustatyti ir gydyti slaptus bei klinikinius mastitus;
 • tikslingai užsiimti ligų prevencija;
 • mažinti karvių neproduktyvumo laikotarpį;
 • sutrumpinti neveršingumo periodą ir sulaukti daugiau veršelių;
 • tikslingai parinkti bulius sėklinimui pagal atskiras karves ir telyčias;
 • sudaryti tinkamą šėrimo planą, išvengiant medžiagų apykaitos ligų, bei sumažinti pašarų sąnaudas;
 • gauti kokybiškas konsultacijas;
 • žinoti gyvulio kilmę;
 • kryptingai auginti prieauglį;
 • kontroliuoti bandos struktūros pokyčius;
 • atlikti tyrimus iš kontrolinio pieno mėginio Sveikos bandos statusui palaikyti;
 • kontroliuojamų bandų savininkams tapti veislininkystės asociacijų nariais, dalyvauti veislių gerinimo ir šalies veislininkystės programose;
 • išvengti gyvulių medžiagų apykaitos ligų.

Gyvulių laikytojai gali pasirinkti vieną iš trijų Lietuvoje patvirtintų kontrolė metodų: A, B arba C, ir „t“ arba „4“ pieno apskaitos būdą.

Pageidaujančius pradėti vykdyti gyvulių produktyvumo kontrolę arba iškilus klausimams, prašome kreiptis į GPK skyriaus vadovą.


Kontrolės metodai
 • A metodas. Pieninių gyvulių bandos produktyvumo kontrolę vykdo ir pirminę veislininkystės apskaitą tvarko UAB „„Gyvulių produktyvumo kontrolė“.

 • B metodas. Pieninių gyvulių bandos produktyvumo kontrolę vykdo ir pirminę veislininkystės apskaitą tvarko pats gyvulių laikytojas arba jo įgaliotas atstovas. Ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius visos bandos kontrolinį melžimą atlieka UAB „„Gyvulių produktyvumo kontrolė“. Kontroliuojamų ėriavedžių ir ožkavedžių kontrolinius pieno mėginius bandos laikytojas arba jo įgaliotas atstovas ima kiekvieną laktacijos mėnesį, o UAB „„Gyvulių produktyvumo kontrolė“ – 1 kartą per laktaciją.

 • C metodas. Pieninių gyvulių bandos produktyvumo kontrolę vykdo ir pirminę veislininkystės apskaitą tvarko pats gyvulių laikytojas arba jo įgaliotas atstovas. Ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius visos bandos kontrolinį melžimą atlieka UAB „„Gyvulių produktyvumo kontrolė“. Kontroliuojamų ėriavedžių ir ožkavedžių kontrolinius pieno mėginius bandos laikytojas arba jo įgaliotas atstovas ima kiekvieną laktacijos mėnesį, o UAB „„Gyvulių produktyvumo kontrolė“ – 2 kartus per laktaciją.
Pieno kiekiui ir sudėčiai nustatyti naudojami apskaitos būdai
 • „„4“. Kontroliuojamas visos bandos per parą atliekamų visų kontrolinių melžimų pienas.

 • „„t“ (alternatyvus melžimas). Kontroliuojamas visos bandos vieną kartą per parą atliekamas kontrolinis melžimas (kontroliniai melžimai turi būti atliekami kitu paros melžimo laiku, nei buvo atliktas paskutinis kontrolinis melžimas).
Kuo A kontrolės metodas yra pranašesnis už B, C kontrolės metodus?
Gyvulių produktyvumo kontrolę vykdant A metodu, pieno kiekio nustatymą, kontrolinių pieno mėginių ėmimą, jų ištyrimo organizavimą, kontrolinių duomenų pateikimą bei suvedimą į ŽŪIKVC valdomą bei administruojamą Galvijų veislininkystės informacinę sistemą (GVIS), veislininkystės apskaitos tvarkymą atlieka UAB „„Gyvulių produktyvumo kontrolė“ kontrolės asistentai.

Kontroliuojamų bandų savininkams nereikia patiems įsigyti mechaninių pieno kiekio matavimo priemonių ar svarstyklių, kurios naudojamos kontrolinio melžimo metu primelžtam pieno kiekiui nustatyti. Jei ūkyje yra įdiegti elektroniniai pieno kiekio matuokliai, primelžto pieno kiekis skaičiuojamas ir fiksuojamas automatiškai, nebenaudojant mechaninių pieno kiekio matuoklių. Visų pieno kiekio matavimo priemonių technine priežiūra ir kalibravimu rūpinasi bendrovės Pieno kiekio matuoklių techninės priežiūros ir kalibravimo laboratorija.

Remiantis mokslo institucijų atliktais tyrimais, gyvulių produktyvumo kontrolės vykdymas A metodu yra tikslesnis ir patikimesnis, lyginant su B arba C kontrolės metodu.
Kuo naudingi GVIS pateikiami duomenys?
Pirminius pieno mėginių tyrimų rezultatus bandos savininkas turi galimybę sužinoti prisijungęs ir prie VĮ „„Pieno tyrimai“ duomenų bazės, tačiau naudojantis GVIS, kontroliuojamos bandos savininkas turi galimybę kiekvieną mėnesį gauti išsamią informaciją apie kiekvieną bandoje esančią karvę.

Kontroliuojamos bandos savininkui kiekvieną mėnesį pateikiama 11 išsamių ataskaitų apie karvių bandą (bandoje esančių karvių sąrašas, karvių ir telyčių sėklinimo rodikliai, karvių bandos produktyvumas per laktaciją, bandoje esančių karvių produktyvumas ir kontrolės duomenys, vidutiniai metiniai rodikliai ir dviejų paskutinių kontrolinių melžimų palyginti rodikliai, produktyvumas atskirais kontrolės mėnesiais, bandoje esančių telyčių sąrašas, karvių ir telyčių veršiavimosi rezultatai, kontroliuojamų karvių bandos analizė, probleminės karvės, karvių bandos problemų įvertinimas). Ypatingai svarbi ataskaita - „„Probleminės karvės“, kurioje aiškiai išskiriamos karvės, turinčios problemų pagal nurodytus kriterijus.