Apie mus

Uždaroji akcinė bendrovė ,,Gyvulių produktyvumo kontrolė“ (toliau – Bendrovė) – valstybės valdoma įmonė, kuri visoje Lietuvos teritorijoje kontroliuojamų gyvulių bandose tvarko gyvulių pirminę veislininkystės apskaitą, pieninių veislių gyvuliams nustato pieno primilžį, paima kontrolinius pieno mėginius, organizuoja jų ištyrimą ir kalibruoja pieno kiekio matavimo priemones. Pirminius apskaitos duomenis perduoda VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui, konsultuoja gyvulių laikytojus produktyvumo didinimo, produkcijos kokybės gerinimo, gyvulių sveikatingumo ir kitais su pieno ūkio tvarkymu susijusiais klausimais ir šiomis temomis organizuoja mokymus.
 
Bendrovėje veikia 9 Gyvulių produktyvumo kontrolės skyriai, išsidėstę visoje Lietuvos teritorijoje. Skyrių kontaktus galite rasti čia.

Vizija, misija
Bendrovės vizija – konkurencinga, kokybiškas ir patrauklias paslaugas žemės ūkio veiklos subjektams teikianti bendrovė, kurioje gera dirbti, kurti ir tobulėti.
 
Bendrovės misija – įgyvendinant valstybės politiką gyvulių veislininkystės plėtros srityje, teikti kokybišką gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugą, atitinkančią Tarptautinio gyvulių apskaitos komiteto (International Committee for Animal Recording) (toliau – ICAR) reikalavimus
Vadovas
L. e. direktoriaus pareigas nuo 2018 m. gruodžio 11 d. eina dr. Danguolė Urbšienė.

Išsilavinimas ir kvalifikacija
▪ Inžinieriaus chemiko technologo specialybės studijos
  Kauno Politechnikos institutas (dabar Kauno technologijos universitetas)
▪ Biomedicinos mokslų srities zootechnikos krypties doktorantūra                      
  Lietuvos gyvulininkystės institutas

Profesinė patirtis
1985–1993 Chemijos laboratorijos vyresnioji inžinierė (Lietuvos gyvulininkystės institutas)
1993–2017 Chemijos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės institutas)
2003–2004, 2011 Lektorė (Lietuvos sveikatos mokslų univeristeto Veterinarijos akademija)
2011–2018 Konsultantė (UAB ,,Gyvulių produktyvumo kontrolė")
2018–iki dabar L. e. direktoriaus patreigas (UAB ,,Gyvulių produktyvumo kontrolė")

Mokslinė veikla (1993-2017), konsultavimas (2011-šiuo metu)
Mokslinės veiklos sritis ir kryptis – biomedicinos mokslai, zootechnika.
Mokslinių tyrimų ir konsultavimo tematika - žemės ūkio gyvūnų veisimo, laikymo, šėrimo, melžimo principai ir technologijos; superkamo pieno kokybės valdymo, gyvulių produktyvumo kontrolės ir apskaitos sistemų reglamentavimas ir optimizavimo klausimai; pieno kokybės tyrimai.

Dalyvavimas projektuose
LR ŽŪM užsakomieji mokslinių tyrimų projektai:
▪ ,,At metodu kontroliuojamų karvių produktyvumo apskaičiavimo koeficientų funkcionalumo tyrimai“ (2003-2008)
▪ ,,Lietuvos retų vietinių veislių gyvūnų genofondo saugojimas“ (2004-2006)
▪ ,,Lietuvoje gaminamo žalio pieno tyrimai“ (2006-2007)
▪ ,,Leistinų paklaidos normų nustatymas, atliekant karvių produktyvumo kontrolės patikrą“ (2007)
▪ ,,At metodu kontroliuojamų karvių produktyvumo apskaičiavimo koeficientų taikymo įvertinimas“ (2008-2009)
▪ ,,B metodu kontroliuojamų karvių produktyvumo koeficientų nustatymas“ (2011-2012)
▪ ,,Pieninių galvijų ankstyvojo veršingumo diagnostikos metodų naujausių mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida" (2012-2015)
▪ ,,Automatizuotas melžimo sistemas bei elektroninius pieno matuoklius naudojančių ūkių kontroliuojamų karvių produkcijos apskaitos optimizavimas" (2014)
▪ ,,Robotais melžiamų karvių produkcijos apskaitos skirtingais modeliais tikslumo įvertinimas" (2015-2016)

Dalyvavimas (narystė) valstybinėse ir visuomeninėse organizacijose
▪ Pieno ir jo produktų kokybės gerinimo programos rengimo eigai kontroliuoti ir projektui įvertinti priežiūros komisija (1995-1998)
▪ VĮ ,,Pieno tyrimai” veiklai kontroliuoti ir koordinuoti priežiūros grupė (1998-2000)
▪ Pieno supirkimo, kokybės vertinimo ir atsiskaitymo taisyklių redakcijoms rengti ir derinti komisija (1998-2001)
▪ Derybinės pozicijos derybose dėl narystės ES rengimo 2 darbo grupė (Pienas ir pieno produktai) (1999-2000)
▪ Žemės ūkio produkcijos normatyvinių kainų apskaičiavimo darbo grupė (2001-2002)
▪ Lietuvos pieno gamintojų asociacijos taryba (1995-1998)
▪ Skandinavijos šalių žemės ūkio mokslininkų asociacija (1995-2000)

Kita reikšminga veikla
Su bendraautoriais paskelbta daugiau kaip 80 publikacijų, parašytos 2 knygos.

Valdyba
Bendrovės valdyba sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 3D-440 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ valdybos sudarymo“. Valdybą sudaro ir pareigas nuo 2017 m. birželio 29 d. eina:
 
1. ARŪNAS ŠILEIKA (valdybos pirmininkas)
(pildoma)


2. REGINA MININIENĖ
Einamos vadovaujamosios pareigos kituose juridiniuose asmenyse
LR Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio sektoriaus finansų valdymo grupės vadovė

Išsilavinimas ir kvalifikacija
Aukštasis universtitetinis išsilavinimas, inžinieriaus-ekonomisto kvalifikacija

Profesinė patirtis
1968-1992 Lietuvos Mokslų Akademijos Ekonomikos instituto strateginio planavimo skyriaus ekonomistė
1993-1996 Vokietijos firmos ,,Exporrt-import Matthias Dell“ filialas Lietuvoje vyr. buhalterė
1997-1998 J. Vileitienės komercinės įmonės ,,Javigi” , UAB ,,Adverta” vyr. finansininkė
1998-2003 Europos komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Institucijų ir teisės derinimo koordinavimo departamento Institucijų stiprinimo ir koordinavimo skyriaus  ir Žemės ir maisto ūkio integracijos į ES departamento prie Žemės ūkio ministerijos Norminių dokumentų harmonizavimo skyriaus vyr. specialiste (nuo 2001 m. – skyriaus vedėja) 2003-2006 ŽŪM Ekonomikos ir finansų departamento Finansų skyriaus vedėjo pavaduotoja
2006-2018 ŽŪM Finansų ir biudžeto departamento direktorė (nuo 2018 m. liepos 1 d. – Finansų skyriaus vedėja)
2019 m. sausio mėn.-šiuo metu ŽŪM Žemės ūkio sektoriaus finansų valdymo grupės vadovė
 
3. ANDRIUS BURLĖGA
Einamos vadovaujamosios pareigos kituose juridiniuose asmenyse
LR Žemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vedėjas

Išsilavinimas ir kvalifikacija
Teisės magistras

Profesinė patirtis
Teisinio darbo patirtis nuo 2000 m.


4. LAIMIS JANČIŪNAS (nepriklausomas valdybos narys)
Einamos vadovaujamosios pareigos kituose juridiniuose asmenyse
▪ Direktorius UAB ,,Bonus socius"
▪ Direktorius UAB ,,Romos prekyba"
▪ Direktorius MB ,,Bonum totum"

Išsilavinimas ir kvalifikacija
Verslo administravimas, Tarptautinis verslas ir teisė, magistras (VU TVM)

Profesinė patirtis
Daugiau nei 20 m. vadovaujamojo darbo patirties.
 
 
5. ARVYDAS KARDIŠAUSKAS (nepriklausomas valdybos narys)
Einamos vadovaujamosios pareigos kituose juridiniuose asmenyse
Gyvulininkystės padalinio vadovas Vazniškių ŽŪB

Išsilavinimas ir kvalifikacija
Aukštasis, gyvulininkystės technologijos magistras

Profesinė patirtis
Padovinio ŽŪB, SIA Baltic feed, VĮ Šiaulių regiono veislininkystė.
Šiuo metu: Vazniškių ŽŪB bei Marijampolės kolegijoje
 
6. TOMAS RAUDONIUS (nepriklausomas valdybos narys)
(pildoma)
Akcijos
100 proc. Bendrovės akcijų priklauso valstybei, kurių valdytoja yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (www.zum.lt). Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 2 525 700 (du milijonus penkis šimtus dvidešimt penkis tūkstančius septynis šimtus) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 0,29 Eur. Akcijų nominalių verčių suma - 732 453,00 Eur.