Apie mus

Uždaroji akcinė bendrovė ,,Gyvulių produktyvumo kontrolė“ (toliau – Bendrovė) – valstybės valdoma įmonė, kuri visoje Lietuvos teritorijoje kontroliuojamų gyvulių bandose tvarko gyvulių pirminę veislininkystės apskaitą, pieninių veislių gyvuliams nustato pieno primilžį, paima kontrolinius pieno mėginius, organizuoja jų ištyrimą ir kalibruoja pieno kiekio matavimo priemones. Pirminius apskaitos duomenis perduoda VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui, konsultuoja gyvulių laikytojus produktyvumo didinimo, produkcijos kokybės gerinimo, gyvulių sveikatingumo ir kitais su pieno ūkio tvarkymu susijusiais klausimais ir šiomis temomis organizuoja mokymus.
 
Bendrovėje veikia 9 Gyvulių produktyvumo kontrolės skyriai, išsidėstę visoje Lietuvos teritorijoje. Skyrių kontaktus galite rasti čia.

Vizija, misija
Bendrovės vizija – konkurencinga, kokybiškas ir patrauklias paslaugas žemės ūkio veiklos subjektams teikianti bendrovė, kurioje gera dirbti, kurti ir tobulėti.
 
Bendrovės misija – įgyvendinant valstybės politiką gyvulių veislininkystės plėtros srityje, teikti kokybišką gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugą, atitinkančią Tarptautinio gyvulių apskaitos komiteto (International Committee for Animal Recording) (toliau – ICAR) reikalavimus
Akcijos
100 proc. Bendrovės akcijų priklauso valstybei, kurių valdytoja yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (www.zum.lt). Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 2 525 700 (du milijonus penkis šimtus dvidešimt penkis tūkstančius septynis šimtus) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 0,29 Eur. Akcijų nominalių verčių suma - 732 453,00 Eur.