Gyvulių produktyvumo kontrolė - kelias į sėkmingą veislininkystę.


Naujienosno-image-06a07f97cd6b6679ba42f8f113d68eed.png
2019-03-22
Skelbimas apie viešąjį aukcioną
UAB „„Gyvulių produktyvumo kontrolė“ skelbia pripažinto nereikalingu ir netinkamu (negalimu) naudoti materialiojo turto pardavimą viešame prekių aukcione.
0001_apyskaita_1553256668-2e527578a842e47785e904cf69ee1ed2.png
2019-03-22
Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo 2017–2018 metų apyskaita Nr. 81
Kviečiame susipažinti su Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo 2017–2018 metų apyskaita Nr. 81
GPK konsultantai pasiruošę Jums padėti!
Prašome kreiptis šiais kontaktais: Gintarė Kisielienė, tel. nr. 8 636 46467, Irmantas Povilauskas, tel. nr. 8 615 28221, Viktorija Švedienė, tel. nr. 8 686 25708