Statistinė informacija

Atgal
Paskutiniuosius metus jaučiamas pieninės galvijininkystės sektoriaus smukimas, mažėja bendras respublikoje esančių karvių skaičius, tačiau kontroliuojamų karvių skaičius per paskutinius metus mažėjo gan neryškiai palyginus su bendru karvių skaičiaus mažėjimu šalyje. Pieno ūkių savininkai nusivylę ypač žemomis pieno supirkimo kainomis vis dažniau nusprendžia likviduoti valdomą pieno ūkį ir pereiti prie žymiai mažiau darbo jėgos bei laiko reikalaujantį augalininkystės ar mėsinės galvijininkystės sektorių. Žemiau pateiktame grafike matome, kaip kito bendras ir kontroliuojamų karvių skaičius bei procentas nuo 2007-2008 kontrolės metų.
Per šį laikotarpį kontroliuojamų karvių skaičius padidėjo 3,74 proc., o bendras karvių skaičius sumažėjo net 29 proc.

Kontroliuojamų karvių produktyvumas nuo 2010 m. spalio 1. d. nuolat didėjo. Tai įrodymas, jog kontroliuojamų pieninių bandų savininkai eina teisinga kryptimi, gerinant pieninių gyvulių veislinę bei produktyviąją pusę. Sėkmingai parenkamos poros, gerinant bandos produktyvumą.

Tie bandų savininkai, kuriems svarbūs ūkio rezultatai bei gyvulių sveikatingumas,  neįsivaizduoja darbo ūkyje be gyvulių produktyvumo kontrolės duomenų. Bandose, kuriose vykdoma gyvulių produktyvumo kontrolė, pieno kokybė yra ženkliai geresnė ir pasiekiamas aukštesnis produktyvumas.  Ūkininkai, laikantys stambias pieninių gyvulių bandas, vis didesnes lėšas investuoja į modernias melžimo aikšteles bei kokybiškus pašarus tam, kad turėti produktyvias, kokybišką pieną duodančias karves.

Žvelgiant į ateitį ir pieninės galvijininkystės plėtros galimybes Lietuvoje, aišku, kad geriausių rezultatų pasieks tik konkurencingi ūkiai, orientuoti į vidaus ir užsienio rinkas, užtikrinantys gyvulių laikytojams nuolatines pajamas, o vartotojams kokybiškus pieno produktus.

Remiantis. ŽŪIKVC duomenimis, per 2018 m. vasario mėn. kontroliuojamų karvių skaičius padidėjo 115 karvių o bendras šalyje skaičius sumažėjo 389 karvėmis.

Didžiausias kontroliuojamų karvių procentas išlieka grupėje nuo 51 karvės. Šioje karvių grupėje kontroliuojama virš 88 proc. karvių. Tad jeigu Lietuvoje vyrautų tik ūkiai, laikantys nuo 50 karvių, tuomet ir mūsų šalis galėtų didžiuotis dideliu kontroliuojamų karvių procentu, kaip kaimyninė šalis – Estija. Tačiau Lietuvoje vyraujančios smulkios kontroliuojamos bandos kontroliuojamų karvių bendrą  procentą mažina.

UAB „„Gyvulių produktyvumo kontrolė“ darbuotojai teikia ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo paslaugą. Ši paslauga teikiama tiek kontroliuojamose, tiek ir nekontroliuojamose bandose. Lentelėje matomas per 2017 metus suženklintų gyvulių skaičius, skirtinguose GPK skyriuose.

Siekiant užtikrinti dar efektyvesnį gyvulių produktyvumo kontrolės duomenų panaudojimą, Bendrovė nuolatos teikia konsultacijas kontroliuojamų bandų savininkams produktyvumo didinimo, pieno kokybės gerinimo, gyvulių sveikatingumo ir kitais su pieno ūkio tvarkymu susijusiais klausimais.

Kadangi gyvulių produktyvumo kontrolės duomenys yra nepakeičiamas ūkio pagalbininkas, tad norintys, kad ūkis duotų pačius aukščiausius rezultatus, kviečiame nekontroliuojamų bandų savininkus naudotis šia paslauga ir kartu siekti  rezultatų aukštumos.

Pageidaujantys pradėti vykdyti gyvulių produktyvumo kontrolę, ar turintys klausimų, susijusių su šia veikla, prašome kreiptis į atitinkamą, Jūsų teritorijoje dirbantį GPK skyriaus vadovą.